course-details-portlet

IØ6016 - Internasjonal forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Internasjonal Forretningsutvikling er et skreddersydd kurs for operatører av Sivas programmer. Kurset er forskningsbasert og fokuserer på utvalgte problemstillinger knyttet til inkubatorer og
næringshager, og spesielt rollen som disse operatørene tar som pådrivere for norske bedrifter som vil satse internasjonalt.

Kurset gir en introduksjon til markedsføring og praktisk bruk av kjernekonseptene innen markedsføring. Videre trekker kurset inn teorier om kultur, muligheter og utfordringer som møter norske bedrifter når de skal ekspandere sin aktivitet internasjonalt. Vi går også gjennom utfordringene som norske bedrifter står overfor, inkludert nedstrømsaktiviteter (internasjonalt salg og markedsføring) og oppstrømsaktiviteter (internasjonale innkjøp og verdikjeder). Det er fokus på utfordringer som møter internasjonale vekstbedrifter gjennom hele kurset.


Læringsutbytte

Læringsmål: Deltakerne skal etter kursets gjennomføring ha god oversikt over grunnkonseptene i internasjonal forretningsutvikling og kunne bruke disse i praktisk arbeid og veiledning.

Kunnskap: Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om teorigrunnlaget for internasjonal forretningsutvikling, både oppstrøms og nedstrøms.

Evner: Deltakerne skal kunne anvende kunnskapen i praktisk forretningsutvikling som ledere og prosessveiledere.

Generell kompetanse: Deltakerne skal kunne praktisere internasjonal forretningsutvikling som en del av sitt virke.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset har 2 samlinger (over 4 dager totalt) og det legges stor vekt på å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom deltakerne i kurset. Det vil derfor kreves egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene og i forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevert semesteroppgave

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen: Innlevert semesteroppgave.

Karakterskala for vurdering: A-F.

Vekting av avsluttende eksamen: Teller 100%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (TKSEVU)
Etter- og videreutdanning ved IØT, høyere nivå (TKSEVUM)
Innovasjon og virksomhetsutvikling (MINNOV)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)
Organisasjon og ledelse (MORG)

Kursmateriell

Lærebøker: “Global Marketing” Svend Hollensen, 7th Edition, 2017.

Litteratursamling: utleveres ved kursoppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IØ6026 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU