course-details-portlet

BK1165 - Materiale og rom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset er et praksisrelatert kurs som kombinerer en teknisk tilnærming med en konseptuell tilnærming, og baserer kunstnerisk refleksjon opp mot til materielle og romlige egenskaper. Studentene vil bli introdusert for utvalgte materialteknikker innen tredimensjonal praksis som tre, metallbearbeiding og støping, samt lære å eksperimentere innenfor de tekniske og konseptuelle grensene. Et sentralt element i kurset er sammenflettet materiale og analytisk eksperimentering som abstrakterer det tekniske. Basert på århundrer med skulpturell historie og tradisjon, er den moderne posisjonen til materiell og romlig praksis definert av et komplekst nettverk av samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske og eksistensielle parametere. Dette gjenspeiles i kurset gjennom kontekstualisering av den tekniske tilnærmingen med metodologiske eksperimenter, tekst, kunstverk og relevant teori. Målet er å utvikle praktiske og analytiske metoder som studentene kan formulere kunstnerisk praksis med. Å skape et fokus og språk rundt utformingen av kunstnerisk praksis.

Læringsutbytte

  • Studenten har praktisk og teoretisk kunnskap om materiell og romlig praksis.
  • Studenten har tekniske ferdigheter i tredimensjonale medier.
  • Studenten har kunnskap om moderne installasjon, samt objektbasert arbeid og dets potensiale i sammenheng med kunst og samfunn.
  • Studenten er kjent med kunstnerisk praksis som kombinerer kunstnerisk refleksjon, materialer og tekniske ferdigheter.
  • Studenten kan analysere hvordan ulike sammenhenger og diskurser påvirker arbeidet deres.

Læringsformer og aktiviteter

Tekniske verkstedsøvelser, gruppediskusjoner og eksperimenter, både individuelt og i samarbeid rundt produksjon av fysiske gjenstander og installasjoner. Studentene skal utvikle individuelle verker basert på erfaringer og refleksjoner fra teoretisk leseplan, skriveoppgave, gruppetilbakemeldinger og kritikk i tillegg til og i relasjon til de tekniske ferdighetene. Gjennom materialarbeid, refleksjon og språk kommer studentene til å innta de enkelte rom for praksis. Formell evaluering ved slutten av kurset.

Spesielle vilkår

Emnet undervises ikke dersom for få studenter melder seg til undervisning

Mer om vurdering

  • Deltakelse og produksjon vil ble evaluert gjennom presentasjoner
  • Utsatte eksamener/nye eksamener vil avholdes i den neste eksamensperioden

Spesielle vilkår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
16.11.2022


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU