course-details-portlet

BK1164 - Elektroniske medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette emnet introduserer studentene til mulighetene for å jobbe i tid og rom gjennom en utforskning av analoge og digitale verktøy. Gjennom et kritisk studium av mediekulturen, fra enkelteksperimenter til den vansligste formen, vanligvis referert til som allestedsnærværende medier. Siden et økende antall delte erfaringer og oppfatninger av verden rundt oss er formet av utviklingen av medie- og kommunikasjonsteknologi, legger dette kurset vekt på digital kompetanse. Elektronisk bilde- og lydbehandlingsteknologi benyttes for å utvikle studentens forståelse av de historiske, estetiske, konseptuelle og tekniske aspektene ved praksis av mediekunst innenfor rammen av kunst og samfunn som helhet. Dette kurset er rettet mot å utvikle en metodikkved hjelp av moderne teori, kunstverk og gjenstander fra visuell kultur, hvor studentene kan reflektere over og beskrive kunstens betydning i forhold til media og digital kultur. Studentene tilegner seg et bredt spekter av praktiske produksjonsferdigheter og utvikler forståelse for valg av innstilling og utstyr. Mens utvikling av teknologier og verktøy vil fortsette, vil studentene bli opplært til å tilpasse og bruke en raffinert forståelse av underliggende konsepter til alle typer medier og teknologi, det være seg for kunstneriske, kommersielle eller personlige formål. Studentene i kurset tilegner seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap for å begynne å jobbe selvstendig i studioer og workshops.

Læringsutbytte

Studenten har praktisk og teoretisk kunnskap om elektroniske medier. Studenten har kunnskap om trender og tverrfaglighet innen forskning, samt praksis som sekvens, komposisjon, tilegnelse, transformasjon, interaktivitet, performativitet og fellesskap i elektroniske medier. Studentene har grunnleggende kunnskap om hvordan man kan plassere elektroniske medieaktiviteter i en moderne og historisk sammenheng. Studenten lærer å anvende tekniske metoder i praksis. Studenten er i stand til å planlegge og gjennomføre spesifikke oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i samsvar med etiske krav og prinsipper.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene blir introdusert for analog og digital video, lydkunst, internett, interaktive medier, performativ kunst og relatert mediesensitiv praksis, for å utforske kunstneriske konsepter i varierte tverrfaglige former for samtidskunst. Praktisk erfaring gjennom øvelser og samarbeidsprosjekter utgjør sentrale elementer i kurset. Lesing og presentasjoner adresserer viktige teorier og støtter en reflektert og kritisk tilnærming til forholdet mellom teknologi og kunst.

Spesielle vilkår

Emnet undervises ikke dersom for få studenter melder seg til undervisning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i emneaktiviteter
  • Praktisk oppgave
  • Presentasjon

Mer om vurdering

  • Vurdering av kunstnerisk progresjon ved presentasjon eller innlevering av arbeid produsert i emnet eller dokumentasjon herav.
  • Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell, skriftlig eller annen dokumentasjon av aktiviteter, prosesser og resultater for å representere utviklingen av arbeidet og/eller prosjektet i kurset.
  • Utsatt vurdering avholdes i førstkommende semester.

Spesielle vilkår

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU