Bakgrunn og aktiviteter

Eg er forskar ved Senter for Biodiversitetsdynamikk (CBD) der eg leiar ei gruppe som forskar på dynamikken til artar som står i interaksjon med einannan.

Eg er særleg oppteken av å kombinera teoretisk modellering med analyse av empiriske data for betre å forstå og ta vare på naturen. Eg freistar forklara mønster i naturlege populasjonar ved å avdekkja dei underliggjande mekanismane, særleg når det gjeld stokastisk populasjonsdynamikk og mellomartsinteraksjonar, og å betra evna vår til å forstå mønstera ut frå tilgjengelege data.

Eg har nyleg leia ei arbeidspakke i prosjektet SUSTAIN, der me såg på effektar av miljøstokastisitet på hausta fleirartssystem.

Sjå publiserte artiklar på Google scholar.

Sjå profilen min på ResearchGate.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Lee, Aline Magdalena. (2021) Gauses regel. Store norske leksikon (snl.no 2021).
 • Lee, Aline Magdalena. (2021) inkvilin. Store norske leksikon (snl.no 2021).
 • Lee, Aline Magdalena. (2021) omnivorer. Store norske leksikon (snl.no 2021).
 • Lee, Aline Magdalena. (2021) symfili. Store norske leksikon (snl.no 2021).
 • Hjermann, Dag Øystein; Lee, Aline Magdalena. (2020) generalist - biologi. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena. (2020) amensalisme. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena. (2020) bereevne - økologi. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena. (2020) generasjonsintervall. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena. (2020) parasitt. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena. (2020) reproduktiv rate. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena; Hjermann, Dag Øystein. (2020) spesialist - biologi. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena; Ratikainen, Irja Ida. (2020) kommensalisme. Store norske leksikon (snl.no 2020).
 • Lee, Aline Magdalena. (2019) predasjon. Store norske leksikon (snl.no 2019).
 • Lee, Aline Magdalena; Berner, Endre; Hjermann, Dag Øystein. (2019) primærproduksjon. Store norske leksikon (snl.no 2019).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) byttedyr. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) interspesifikk konkurranse. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) intraspesifikk konkurranse. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) konkurranse – økologi. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) konsument – organisme. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) mutualisme. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) nisje – biologi. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) nøkkelart. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) produsent – biologi. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena. (2018) symbiose – biologi. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena; Semb-Johansson, Arne; Hjermann, Dag Øystein. (2018) næringskjede. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • Lee, Aline Magdalena; Østbye, Eivind. (2018) lemenår. Store norske leksikon (snl.no 2018).

Rapport/avhandling

 • Lee, Aline Magdalena. (2011) Stochastic Modeling of Mating Systems and their Effect on Population Dynamics and Genetics. 2011.