Aline Magdalena Lee

Forskar

Institutt for biologi
Realfagbygget, Gløshaugen

Bakgrunn og aktiviteter

Eg er forskar ved Senter for Biodiversitetsdynamikk (CBD) med hovudfokus på populasjonsøkologi.

Eg er særleg oppteken av å kombinera teoretisk modellering med analyse av empiriske data for betre å forstå og ta vare på naturen. Eg freistar forklara mønster i naturlege populasjonar ved å avdekkja dei underliggjande mekanismane, særleg når det gjeld stokastisk populasjonsdynamikk, og å betra evna vår til å forstå mønstera ut frå tilgjengelege data.

For tida leiar eg ei arbeidspakke i prosjektet SUSTAIN, der me ser på effektar av miljøstokastisitet på hausta fleirartssystem.

Sjå publiserte artiklar på Google scholar.

Sjå profilen min på ResearchGate.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Lee, Aline Magdalena. (2011) Stochastic Modeling of Mating Systems and their Effect on Population Dynamics and Genetics. 2011.