course-details-portlet

AIS2204 - Maskinsyn

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet omfattar fylgjande tema:

 • Grunnleggjande biletanalyse
 • Grunnleggjande 3D-modellering
 • Praktisk bruk av standardbibliotek for maskinsyn
 • Objektgjenkjenning og -sporing
 • Rekonstruksjon av 3D-scener frå stereobilete
 • Øvrige tema som er naudsynte for å oppnå læringsutbyta

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjere rede for grunnleggjande matematiske modellar for digitale bilete, 3D-modellar og maskinsyn.
 • Kandidaten kjenner til prinsippa for digitale kamera (image capture).

Ferdigheter

 • Kandidaten kan implementere utvalde teknikkar for objektgjenkjenning og -sporing samt rekonstruksjon i 3D.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har ei god analytisk forståing av maskinsyn, samspelet mellom ulike tilnærmingar til maskinsyn og samspelet mellom maskinsyn og andre delsystem i robotikk.
 • Kandidaten kan utnytta samspelet mellom teori og praksis for å presentera, drøfta og diskutera ingeniørproblem og -løysinger.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet bruker førelesing, seminar, øvingstimar og laboratoriearbeid som læringsformer.

Emnet har ei konstruktivistisk og hermeneutisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløysing og praktisk anvending av teori.

Mer om vurdering

Ein vurderingsrettleiar for gjennomføring av munnleg eksamen vert drøfta i referansegruppa og publisert før undervisningsperioden er slutt. Ved utsatt eksamen vert det munnleg prøve i løpet av det følgande vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Kursmateriell

Ei oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, vert gjort tilgjengeleg innan oppstart av semesteret.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU