course-details-portlet

AAR5220 - Byplanleggingspraksis i uforutsigbare forhold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 1/2
Oppgave 1/2

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten vil ha en avansert forståelse av planlegging under uforutsigbare forhold i sammenheng med ulike sosiale, miljømessige, økonomiske og politiske ustabiliteter og sjokk. Ferdigheter: Kandidaten vil kunne utarbeide områdebaserte planforslag for ulike situasjoner av kriser og usikkerheter. Generell kompetanse: Kandidaten vil kunne gjenkjenne ulike typer usikkerheter og kriser, og analysere deres konsekvenser for byutvikling og planlegging.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Geografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Rapport 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU