AAR5220 - Urban Resiliens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/2
Oppgave 1/2

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2
Vår ORD Rapport 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.