Studiets oppbygning

Bachelor i webutvikling - Gjøvik

Studiets oppbygning

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatoriske for alle studenter. I tillegg velger studentene fordypningsområder i valgfrie emner som til sammen utgjør 7,5 studiepoeng.
Bacheloroppgaven er et større prosjekt som fyller mesteparten av siste semester.

Studiet består av 180 studiepoeng og kan bare tas på heltid på campus.

1. år

Mål: Å utvikle statiske websider

 • Det første året gir et felles grunnlag for alle studentene og man jobber også med andre studieprogram.
 • Du får en bred forståelse av ulike teknologier, verktøy og metoder for å utvikle webløsninger, inkludert HTML, CSS og JS
 • Du lærer å protoype løsninger og implementere statiske websider

2. år

Mål: Å utvikle dynamiske websider

 • Du går dypere i webteknologi, utviklingsmetoder, nett-tilgjengelighet, brukervennlighet og etikk
 • Du lærer mye programmering og å lage dynamiske webapplikasjoner

3. år

Mål: Å eksperimentere med teknologi, konsolidere læringen og formidle arbeidet ditt

 • Du fordyper deg i selvvalgte temaer
 • Du skriver bacheloroppgave, ofte i samarbeid med en bedrift
 • Du konsoliderer det du har lært og kommuniserer, formidler og stiller ut prosjektarbeidene dine

Undervisning og pensum foregår på både norsk og engelsk. Dette gir deg

 • økt tilgang til oppdaterte akademiske ressurser, som er lettere tilgjengelig på engelsk
 • forbedrede engelskkunnskaper gjennom å studere tekniske fag på engelsk
 • muligheter for internasjonalt samarbeid og nettverksbygging
 • bedre forståelse av tekniske ord og uttrykk

Utveksling

Du kan reise på utveksling til utlandet i høstsemesteret det siste året (5. semester).

Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om 

 • forhåndsgodkjenning og emnevalg
 • tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning

For mer informasjon kan du også ta kontakt med Internasjonalt kontor på Gjøvik

Les mer om søknadsprosedyrer, frister, stipend osv.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan