Hva lærer jeg

Bachelor i webutvikling

Hva lærer du?

To studenter ved en datamaskin
Foto: Amanda Jørgine Haug/NTNU

Når du er ferdig med en bachelor i webutvikling skal du være ekspert på

  • å utvikle og prototype avanserte og robuste webløsninger
  • å jobbe kreativt og systematisk for å utvikle innovative konsepter for web
  • å jobbe med brukersentrerte metoder
  • webteknologi, design og prosjektarbeid

Her er en oversikt over det du lærer:

  • Webteknologier: HTML, CSS and JS, JavaScript rammeverk og databaser
  • Koding
  • Design
  • Brukeropplevelse
  • Full-stack vs front-end utvikling

Prosjektarbeid

Du løser praktiske oppgaver for eksterne oppdragsgivere gjennom tre praktiske webprosjekter. 

Gjennom prosjektarbeid i tverrfaglige team får du også testet kunnskapene og ferdighetene dine som webutvikler «i det virkelige liv» og utvikle de evnene du trenger for å hevde deg i arbeidslivet.

Se under Læringsutbytte for mer detaljer om hva du lærer.