Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vi ber om at potensielle og nåværende internasjonale studenter benytter fellesepostene markert med stjerne (*): 

*Generelle henvendelser for utvekslingsstudenter: exchange@st.ntnu.no 
*Generelle henvendelser for masterstudenter: admissions@st.ntnu.no 
*Bolig (Trondheim): housing@st.ntnu.no
*Orientation Week (Trondheim): orientation@st.ntnu.no
*Sosiale medier: facebook.com/NtnuInternational

Opptak utveksling: Eirin Bakken | Kari Enge | Eva Ose Askvik
Opptak internasjonale mastergrader: Oddrun Walstad MaaøSigrid Hauge

Vi ber om at potensielle og nåværende internasjonale studenter benytter fellesepostene markert med stjerne (*): 

Seksjonsleder: Anja Linge Valberg
Kommunikasjon og web: Per Kristian Røkkum Berget

*Generelle henvendelser for utvekslingsstudenter: exchange@st.ntnu.no 
*Generelle henvendelser for masterstudenter: admissions@st.ntnu.no  
*Generelle henvendelser for NTNU-studenter: utveksling@st.ntnu.no

Genrelle henvendelser: international@gjovik.ntnu.no
Utenlandsveiledere: Oversikt over utenlandsveiledere i Gjøvik 


 

Internasjonal seksjon i Trondheim

Internasjonal seksjon i Trondheim

Det internasjonale huset på Gløshaugen campus
O. S. Bragstads plass 3, NO-7491 Trondheim

Book avtale med veileder


Internasjonalt kontor på Gjøvik 

Besøksadresse: Office G104, Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik, Norway
Postadresse: P.O. box 191, 2802 Gjøvik, Norway

Utvekslingsstudenter: international@gjovik.ntnu.no 
Internasjonale mastergradsstudenter: opptak@ntnu.no


Internasjonalt kontor i Ålesund 

Besøksadresse: K-building, kontornummer KP-245 og KP-246, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund
Postadresse: P.O. boks 1517, 6025 Ålesund, Norway

Utvekslingsstudenter: Anne Ulla au@ntnu.no / Kristian Severeide kristian.severeide@ntnu.no
Internasjonale mastergradsstudenter: opptak@ntnu.no