Studiets oppbygning

Musikkteknologi - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i musikkteknologi er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp.). Av disse er 120 sp. obligatoriske emner i musikkteknologi. I tillegg inngår fellesemner på 15 studiepoeng og valgfrie emner på 45 studiepoeng.

Valgfri del av bachelorgraden

Vi anbefaler at emnene i den valgfrie delen tas innenfor fagområdene musikkvitenskap, utøvende musikkutdanning, informatikk og datavitenskap, teleteknikk/akustikk, matematikk, fysikk, medievitenskap eller filmvitenskap. I forbindelse med Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved NTNU vil lyd for dataspill være et relevant område for emnekombinasjoner på tvers av program.

Utenlandsopphold

Vi synes det er en riktig god idé om du får lyst til å reise på utveksling til utlandet i løpet av bachelorstudiet. Du må nok regne med en del planlegging fra din side, men vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg. Bare husk å starte planleggingen i god tid, helst allerede høsten året før du skal reise.

Vi anbefaler at du drar ut i det femte semesteret (høsten i det tredje studieåret). Da er det ingen obligatoriske emner hos oss og du kan i stedet fylle på med fag fra et utenlandsk studium som passer dine studieønsker. Om du ønsker å reise på et annet tidspunkt er det også mulig, men da er det lurt å diskutere dette med oss først.

Vi arbeider for tiden med å få på plass gode utvekslingsavtaler, men her gjenstår det litt arbeid. I mellomtiden står du fritt til å ordne opplegg selv. Vi har hatt studenter som har reist til København, Århus og Belfast, men vi har også gode faglige forbindelser til universiteter i Berlin, New York og Maynooth, Irland.
 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Lover og regler om utdanning ved NTNU.