Opptak

Musikkteknologi - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, pluss tilleggskrav.

Søknadsfristen er 15. april, og du søker via Samordna opptak


Antall studieplasser:
Høst 2023: 25


Tilleggskrav til opptak, bachelor musikkteknologi

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, gjelder en egen tilleggsprøve for opptak. Tilleggsprøven leveres digitalt via et eget nettskjema. Alle som har søkt studiet via Samordna opptak blir tilskrevet med informasjon om prøven og en lenke til skjemaet. Hvis du fikk godkjent tilleggsprøve i fjor, trenger du ikke levere ny prøve i år.

I tilleggsprøven skal du sende inn følgende:

 • Dokumentasjon av eget musikkteknologisk arbeid. Dette kan f. eks. være:
  • Musikkproduksjon
  • Lyddesign for film, spill, og lignende
  • Låtskriving ved hjelp av musikkteknologiske verktøy
  • Egenutviklet programvare
  • Lydinstallasjoner
  • Performance/fremføring

   Dokumentasjonen leveres som lyd-, bilde- eller datafiler. Total varighet 10-15 min.
 • En beskrivelse av valg og refleksjoner rundt det leverte arbeidet, og en beskrivelse av utstyr brukt i arbeidet (maks 400 ord tilsammen)
 • En beskrivelse av bakgrunn og motivasjonen for å søke (maks. 400 ord).

Søkerne vurderes først på tilleggsprøven. Vurderingen gjøres av en egen opptakskomité.

Hva bør du levere?

Levér det du mener presenterer deg selv best. Utdrag som viser ferdigheter innen forskjellige deler av fagfeltet kan virke positivt. Attester/anbefalinger som er relevante for beskrivelse av din bakgrunn i musikkteknologi kan også vedlegges.

Frist for innlevering av tilleggsprøven er onsdag 10. mai.

Om opptaksprosessen


Bestått tilleggskrav gir ikke automatisk tilbud om studieplass. Søkere som etter en faglig vurdering av en opptakskomité viser et tilfredsstillende nivå og potensial, vurderes som kvalifisert og konkurrerer videre på sine konkurransepoeng for opptak.

Resultatene fra den faglige vurderingen vil være klare i slutten av juni. Liste med oversikt over kvalifiserte blir da oversendt opptakskontoret som poengberegner søknadene. Endelig resultat fra opptaket blir sendt fra Samordna Opptak ca. 20. juli.

Tilleggspoeng

Kvinner som blir faglig kvalifisert gjennom opptaksprøven får 2 tilleggspoeng i rangeringen for opptak i 2023.

Spørsmål?

Har du ytterligere spørsmål angående tilleggskravet for opptak til musikkteknologi, kontakt studieveileder ved instituttet på epost for spørsmål om opptak: opptak@musikk.ntnu.no

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 52,7 49,4
2022 49,6 45,8
2021 51,8 45,0
2020 50,6 49,5


Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.