Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

– Søk opptak

Opptakskrav og søknadsfrist

Opptakskravet er generell studiekompetanse, pluss tilleggskrav.

Søknadsfristen er 15. april, og du søker via Samordna opptak.


Antall studieplasser

Høst 2020: 25


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2019 51,4 43,3
2018 47,1 43,8
2017 45,6 43,2
2016 42,4 31,0
2015 50,3 40,1

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


BMUST - tilleggskrav opptak

Tilleggskrav til opptak, bachelor musikkteknologi

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, gjelder en egen tilleggsprøve for opptak. Tilleggsprøven leveres digitalt via et eget nettskjema. Alle som har søkt studiet via Samordna opptak innen 15. april blir tilskrevet med informasjon om prøven og en lenke til skjemaet. Hvis du fikk godkjent tilleggsprøve i fjor, trenger du ikke levere ny prøve i år.

I tilleggsprøven skal du sende inn følgende:

 • Dokumentasjon av eget musikkteknologisk arbeid. Dette kan f. eks. være:
  • Musikkproduksjon
  • Lyddesign for film, spill, og lignende
  • Låtskriving ved hjelp av musikkteknologiske verktøy
  • Egenutviklet programvare
  • Lydinstallasjoner
  • Performance/fremføring

Dokumentasjonen leveres som lyd-, bilde- eller datafiler. Total varighet 10-15 min.

 • En beskrivelse av valg og refleksjoner rundt det leverte arbeidet, og en beskrivelse av utstyr brukt i arbeidet (maks 400 ord tilsammen)
 • En beskrivelse av bakgrunn og motivasjonen for å søke (maks. 400 ord).

Søkerne vurderes først på tilleggsprøven. Vurderingen gjøres av en egen opptakskomité.

Hva bør du levere?

Levér det du mener presenterer deg selv best. Utdrag som viser ferdigheter innen forskjellige deler av fagfeltet kan virke positivt. Attester/anbefalinger som er relevante for beskrivelse av din bakgrunn i musikkteknologi kan også vedlegges. Tilleggsprøven leveres innen fredag 15. mai 2020.

Frist for levering av tilleggsprøve: fredag 15. mai 2020!

Om opptaksprosessen

Bestått tilleggskrav gir ikke automatisk tilbud om studieplass. Søkere som etter en faglig vurdering av en opptakskomité viser et tilfredsstillende nivå og potensial, vurderes som kvalifisert og konkurrerer videre på sine konkurransepoeng for opptak.

Resultatene fra den faglige vurderingen vil være klare i slutten av juni. Liste med oversikt over kvalifiserte blir da oversendt opptakskontoret som poengberegner søknadene. Endelig resultat fra opptaket blir sendt fra Samordna Opptak ca. 20. juli.

Spørsmål?

Har du ytterligere spørsmål angående tilleggskravet for opptak til musikkteknologi, kontakt studieveileder ved instituttet på epost for spørsmål om opptak: opptak@musikk.ntnu.no

Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium.


Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak