Studiets oppbygning

Interaksjonsdesign - bachelorstudium (3-årig), Gjøvik

Studiets oppbygning

Programmet består av 180 studiepoeng og kan bare tas på heltid på campus.

Noe av undervisningen og pensum kan være på engelsk.

1. år

  • Grafiske verktøy, webkoding, brukersentrert design, fysisk prototyping, bruk av farger og psykologi.
  • Vitenskapsfilosofi og -historie, prosjektstyring.

2. år

  • Kommunikasjon, informasjonsarkitektur, designmetoder, brukskvalitet, design og prototyping for nettbrett og mobiler.
  • Etikk, bærekraft og design/innovasjon av tjenester

3. år

  • Tingenes web
  • Du er ute i praksis, jobber med et gruppebasert bachelorprosjekt, klargjør din mappe med arbeider og avgangsutstilling.

Utveksling i utlandet

Du kan reise på utveksling til utlandet i høstsemesteret det siste året (5. semester).
For studentene i interaksjonsdesign anbefaler instituttet utveksling blant annet ved: 

  • CODE University of Applied Sciences i Tyskland
  • Syddanske universitet i Danmark

Du kan også reise til andre utenlandske universiteter.

Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om 

  • forhåndsgodkjenning og emnevalg
  • tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning

Les mer om søknadsprosedyrer, frister, stipend osv.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan