Studiets oppbygning

Interaksjonsdesign - bachelorstudium (3-årig), Gjøvik

Studiets oppbygning

Programmet består av 180 studiepoeng og kan bare tas på heltid på campus.

Studiet er bygget opp av flere emner, hvor brukersentrert design, innsiktsarbeid og designmetodikk står sentralt.

Første år består mest av emner på grunnleggende nivå, mens andreåret har mer spesialiserte emner. I tredje og siste år er det større fokus på fordypningsområder du selv velger, og i høstsemestret er du i praksis ute i bedrift.

Siste semester handler mest om bacheloroppgaven, som er et større prosjekt med et tema du velger selv. Samtidig med bacheloroppgaven kjøres et emne der studentene får jobbe med egen portefølje. Semesteret avsluttes med en avgangsutstilling i samarbeid med studentene fra Bachelor i grafisk design og Bachelor i webutvikling.

Studiet består av 180 studiepoeng og kan bare tas på heltid på campus. Noe av undervisningen og pensum kan være på engelsk.

I tillegg til forelesninger og selvstudium er studiet bygget på:

 • Praktiske designprosjekter
 • Øvingsoppgaver
 • Praksis ute i bedrift
 • Akademisk skriving

Utveksling i utlandet

Du kan reise på utveksling til utlandet i høstsemesteret det siste året (5. semester). 

For studentene i interaksjonsdesign anbefaler instituttet utveksling blant annet ved:

 • CODE University of Applied Sciences i Tyskland
 • Syddanske universitet i Danmark
 • Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University)
 • University of Roehampton
 • Aalborg universitet
 • Malmö universitet
 • Aarhus universitet

Du kan også reise til andre utenlandske universiteter.

Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om

 • forhåndsgodkjenning og emnevalg
 • tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning

Les mer om søknadsprosedyrer, frister, stipend osv.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan