Interaksjonsdesign

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Interaksjonsdesign

– Jobbmuligheter

Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesignere er i dag etterspurt i arbeidsmarkedet i både offentlig og privat sektor, og din kompetanse bidrar til utformingen av brukervennlige, inkluderende, sosiale, innovative, bærekraftige og etisk ansvarlige digitale løsninger og systemer. Den digitalt støttede internasjonale serviceøkonomien, styrket offentlig forvaltning og økt fokus på universell utforming, designtenkning og tjenestedesign gir grunn til å anta at etterspørselen vil fortsette å øke i årene fremover.

Du kvalifiserer til arbeid som interaksjonsdesigner eller lignende former for designrelatert arbeid i programvareutviklingsmiljøer, designbyråer, kommunikasjonsbyråer, interaksjonsdesignbyråer, forlag, aviser, museer, kringkasting, grafiske bedrifter eller andre virksomheter innen privat og offentlig sektor som har interaksjonsdesignrelevante stillinger. Utdanningen gir også bred kompetanse med overføringsverdi til andre yrkesområder.

En interaksjonsdesigner vil typisk ha arbeidsoppgaver som:

  • Kommunikasjonsledd mellom forretning og utvikling
  • Pådriver for brukersentrerte designprosesser
  • Definere brukerbehov og forbedre kundereiser
  • Jobbe med alle trinn av prosessen fra idé til konsept og implementering
  • Planlegge og gjennomføre brukertester og tilgjengelighetstester
  • Utarbeide skisser, wireframes/prototypes
  • Utarbeide informasjonsarkitektur

Studentintervju

Studentintervju

Du kan også studere videre og bygge på bachelorgraden med en master i interaksjonsdesign. Les intervju med tidligere masterstudent Sebastian Brage Hansen, om hans hverdag som interaksjonsdesigner i Dagbladet.

Ressurspublisering

Utdanningen gjør meg sikrere i rollen som interaksjonsdesigner

Utdanningen gjør meg sikrere i rollen som interaksjonsdesigner Studieprogram: Master i interaksjonsdesign, uteksaminert i 2016 Yrke: Interaksjonsdesigner i Dagbladet, Aller...