Kontakt

Interaksjonsdesign - bachelorstudium (3-årig), Gjøvik

Kontakt

Vi kan blant annet hjelpe deg med spørsmål om:

  • opptak
  • studieprogrammet
  • studieprogresjon, mestring og motivasjon
  • valg, bytte, innpassing og fritak av emner
  • jobb, karriere og videre studier
  • utfordringer i studiehverdagen
  • regler og forskrifter
  • permisjon

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte studieveileder eller studieprogramleder direkte. Send en e-post og fortell hva du ønsker å snakke om. Du kan også be om et møte ved behov.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)