Hva lærer jeg

Interaksjonsdesign - bachelorstudium (3-årig), Gjøvik

Hva lærer jeg?

Foto: Mari Hermansen

På studiet i interaksjonsdesign lærer du å 

  • utforme løsninger som støtter kommunikasjon og samhandling mellom mennesker
  • sette brukerens behov i sentrum ved å benytte metoder for brukersentrert design og utvikling

Studiet tar for seg hvordan mennesker samhandler med og via digitale flater, og hvordan digitale tjenester utformes på best mulig måte.

Gjennom hele utdanningen møter du emner som kombinerer ulike arbeids- og læringsmetoder. Du vil også jobbe med prosjekter hvor du får kombinere kunnskap og ferdigheter på tvers av emner.

Se under Læringsutbytte for mer detaljer om hva du lærer.