Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Byggingeniør

Om byggingeniør

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt byggingeniørstudium fra og med høsten 2019

Besøk byggingeniørstudiets nye nettsider

Byggingeniørens oppgaver er å planlegge, konstruere, bygge og drifte byggverk, slik at de tilfredsstiller de krav som myndighetene og brukerne bestemmer. Med byggverk menes bygninger, veganlegg, broer, vann- og avløpsanlegg. Oppgavene løses av byggingeniører i mange ulike roller som planleggere, konsulenter, entreprenører og myndigheter.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse + FYS1, R1 og R2. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april. For studieåret 2017-2018 var det for heltidsstudiet ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote, for deltid var det ingen grense i førstegangsvitnemålskvoten og 55,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som byggingeniør er du kvalifisert til en rekke karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng, og fører til graden Bachelor i ingeniørfag – bygg. Studiet har to studieretninger: Konstruksjon og anleggsteknikk. Studiet tilbys både som fleksibelt studium på deltid og som heltidsstudium på campus.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

 

10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag - bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode:
194 003 (heltid)
194 067 (deltid)
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår