Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Byggingeniør

Bilde byggingeniør

Om byggingeniør

Om byggingeniør

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt byggingeniørstudium fra og med høsten 2019

Besøk byggingeniørstudiets nye nettsider

Byggingeniørens oppgaver er å planlegge, konstruere, bygge og drifte byggverk, slik at de tilfredsstiller de krav som myndighetene og brukerne bestemmer. Med byggverk menes bygninger, veganlegg, broer, vann- og avløpsanlegg. Oppgavene løses av byggingeniører i mange ulike roller som planleggere, konsulenter, entreprenører og myndigheter.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse + FYS1, R1 og R2. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april. For studieåret 2017-2018 var det for heltidsstudiet ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote, for deltid var det ingen grense i førstegangsvitnemålskvoten og 55,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Som byggingeniør er du kvalifisert til en rekke karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng, og fører til graden Bachelor i ingeniørfag – bygg. Studiet har to studieretninger: Konstruksjon og anleggsteknikk. Studiet tilbys både som fleksibelt studium på deltid og som heltidsstudium på campus.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

 

10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag - bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode:
194 003 (heltid)
194 067 (deltid)
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår