Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Byggingeniør

– Studiets oppbygging

Bachelor i ingeniørfag bygg har to studie­retninger:

  • Konstruksjon – Studieretningen tar sikte på å utdanne byggingeniører som ønsker en videre karriere innenfor prosjektering av byggkonstruksjoner eller som ser for seg videre masterstudier. Det legges vekt på en grunnleggende teoretisk forståelse for dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjoner, hovedsakelig for bygging av hus med forskjellig størrelse og funksjon. Men konstruksjonsprinsippene lar seg også anvende for broer, plattformer og andre byggverk.
  • Anleggsteknikk – Studieretningen tar sikte på å utdanne byggingeniører som ønsker en karriere innen for eksempel i entreprenørbedrifter, Statens vegvesen og vann- og avløpssektoren. Det legges vekt på en grunnleggende teoretisk forståelse for prosjektering av veger samt hydraulikk som grunnlag for dimensjonering av ledningssystemer.

Begge studieretningene legger vekt på gode basiskunnskaper i tekniske fag slik at du skal få et best mulig fundament å arbeide videre på. Studiene i bygg­ingeniør integrerer teori og praksis gjennom utplasseringer på byggeplass, ekskursjoner og laboratorieøvelser.

Studenter med støping av kjegle

gyldighet

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan for Byggingeniør - heltid

Studieplan for Byggingeniør - deltid/nettbasert

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan