Bachelor, treårig

Bachelor i antikkens kultur

Ruiner, illustrasjon, bachelor antikkens kultur

Nytt fra høst 2016:

Fra og med høst 2016 blir bachelorstudiene i antikkens kultur og klassiske fag slått sammen til én felles studieretning med felles opptak.

Det nye studiet heter bachelor i antikkens kultur og klassiske fag, søkerkode i Samordna opptak er 194 459.

Gå til nytt studieprogram


Om bachelorstudiet i antikkens kultur

Hvorfor ble Sokrates henrettet? Hvordan ble Caesar diktator? Antikken er en av Vestens mest avgjørende epoker og strekker seg fra den greske Homer (ca. 800 f.Kr.) og den romerske Augustin (død 430 e.Kr.). Arven fra antikken er stadig aktuell og omgir oss så å si over alt, enten det er i form av populærkulturelle uttrykk som filmer og dataspill, eller avgjørende vitenskapelige spørsmål som det stadig søkes svar på. Å studere antikkens kultur setter deg i stand til å forstå noen av de viktigste forutsetningene for vår egen tradisjon i Vesten og verden.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i antikkens kultur er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Antikkens språk og litteratur er eget programfag i den videregående skolen, og en bachelorgrad med studieretning antikkens kultur gir sammen med praktisk-pedagogisk utdanning den nødvendige kompetanse til å undervise i dette faget. Den vil dessuten være et godt utgangspunkt for videre antikkstudier, for eksempel i masterprogram hvor antikke kilder står sentralt.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i antikkens kultur er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng (sp). Dette omfatter studieretningsemner på til sammen minimum 82,5 sp og fellesemnene ex.phil., ex.fac. og perspektivemnet på 22,5 sp . Videre skal du selv velge et fag 2 på 60 sp og valgfrie emner på 7,5 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Mon, 13 Jun 2016 14:44:27 +0200

Fakta om bachelor antikkens kultur

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 459

Institutt:
Institutt for historiske studier
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for  noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorstudium klassiske fag er gyldig for studieåret 2015/2016.