Institutt for historiske studier

Det humanistiske fakultet

Institutt for historiske studier

IHS forside

Bygg 6 på Dragvoll, Institutt for historiske studier

Institutt for historiske studier (IHS) underviser, forsker og formidler innenfor områdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet tilbyr studieprogram og emnestudier på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå.

 

Kontakt

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Ledelse og administrasjon

E-post:
generelle henvendelser: 
kontakt@ihs.ntnu.no
om studier:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Telefon: (+47) 735 96440

Besøksadresse:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 6, nivå 4 

Postadresse:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Institutt for historiske studier
(v/navn på person)
N-7491 Trondheim

IHS Facebook

Studier

Forskning

Mini calevent portlet

Arrangementer