Det humanistiske fakultet

Institutt for historiske studier

Bygg 6 på Dragvoll, Institutt for historiske studier

Institutt for historiske studier (IHS) underviser, forsker og formidler innenfor områdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet tilbyr studieprogram og emnestudier på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå.

 

Kontakt

Arrangementer