Det humanistiske fakultet

Institutt for historiske studier

Bygg 6 på Dragvoll, Institutt for historiske studier

Ved Institutt for historiske studier (IHS) underviser, forsker og formidler vi innenfor områdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet tilbyr studieprogram og emnestudier på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå.

 

Kontakt

Arrangementer