Institutt for historiske studier

Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet til fagområdene arkeologi, historie, antikkens kultur, kulturminneforvaltning, klassiske fag eller europastudier kan du ta kontakt med våre studieveiledere enten per mail til: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller direkte til studieveilederen for respektive fagområde:

Arkeologi:

Rune Kristian Hansen

Europastudier og kulturminneforvaltning:

Line Nordsveen

Historie, latin, antikkens kultur og klassiske fag:

Espen Andresen


Kontaktinformasjon til Institutt for historiske studier
 

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging