Institutt for historiske studier

Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet til fagene arkeologi, historie, antikkens kultur, kulturminneforvaltning, klassiske fag eller europastudier kan du ta kontakt med våre studieveiledere:

for arkeologi:

Rune Kristian Hansen

for kulturminneforvaltning og arkeologi:

Caroline Fredriksen

for historie, latin, klassiske fag, antikkens kultur og lektorutdanning i historie:

Espen Andresen

for utenlandsstudier og europastudier:

Ane Maritdatter Alterhaug

Telefon til ekspedisjon for Institutt for historiske studier:

 (+47) 73 59 64 40

 

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging