Bachelorprogram

Fysikk

– Studiestart 2018

Realstart fysikk

Mandag 13. august

Kom-i-gang dag - Ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Tirsdag 14. august

Immatrikulering
10.00 - 11.30
Gressplenen mellom Hovedbygget og Gamle kjemi

Immatrikulering for programmet
12.00 - 13.30
Studentersamfundet, Storsalen

Onsdag 15. august

Velkomstfrokost - obligatorisk
09.00 - 12.00 
Realfagbygget D4-132

Du må møte på velkomstfrokost. Du må registrere deg.
 

Arbeidslunsj med faddergruppene
12.00 - 15.30
Oppmøte i D4-132

Torsdag 16. august

Felles informasjonsmøte, Fakultet for naturvitenskap
11.15-12.20
Realfagbygget R1

Omvisning på instituttet - rebusløp
12.30-15.00

Introduksjon til prosjekt i mekanisk fysikk
15.15-17.00
Realfagbygget R7

Fredag 17. august

Prosjekt
08.15 - 12.00
Realfagbygget B3

 

Mandag 20. august

Forelesning prosjekt
10.15 - 12.00
Sentralbygg 1 S2

HMS - Brannvernkurs
16.15 - 18.30
Realfagbygget R5

Tirsdag 21. august

MA1201 Lineær algebra og geometri - forelesning
10.15 - 12.00
Sentralbygg 1 S3

MA1101 Grunnkurs analyse 1 - forelesning
12.15 - 14.00
Sentralbygg S5

Onsdag 22. august

MA1201 Lineær algebra og geometri - forelesning
10.15 - 12.00
Elektrobygget EL5

Forelesning prosjekt
12.15 - 14.00
Sentralbygg 1 S3

 

Torsdag 23. august

Prosjekt
08.15 - 12.00
Realfagbygget B3

HMS - Sikkerhetsforelesning
12.15 - 14.00
Realfagbygget R1

Fredag 24. august

MA1101 Grunnkurs analyse 1 - forelesning
08.15 - 10.00
Sentralbygg S5

Presentasjoner prosjekt
12.15 - 14.00
Sentralbygg S8

Obligatorisk!

Sikkerhetskurs for studenter i uke 34, gjelder studenter på biologi, fysikk, kjemi, bioteknologi og årstudiet biologi og kjemi.