Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysikk

– Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

For opptak til bachelorstudiet i fysikk stilles følgende krav:

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til bechelorstudiet i fysikk.

Det nye opptakskravet er generell studiekompetanse samt Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2.

Studiene i fysikk bygger på kunnskaper som tilsvarer høyeste nivå i matematikk (R2) og nest høyeste nivå i fysikk (Fysikk 1). Vår anbefaling til deg som har tenkt å studere fysikk er at du tar både Matematikk R2 og Fysikk 2.

I første semester av bachelorstudiet tar du grunnleggende matematikk- og fysikkemner som bygger på henholdsvis Matematikk R2 og Fysikk 1.

Opptaksgrense

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 60 plasser. Nedre opptaksgrense var  54,8 poeng i førstegangsvitnemålskvote og 53.8 poeng i ordinær kvote. Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på www.samordnaopptak.no/statistikk

 

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i fysikk
Studieprogramkode: BFY
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 857
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for fysikk

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Nye krav ved opptak til realfagsstudier fra og med 2018

Kunnskapsdepartementet har åpnet for at NTNU, som en forsøksordning i fire år, kan stille krav om Matematikk R2 fra søkere til realfagsstudier fra opptaket til studieåret 2018/19. Kravet om R2 kommer i tillegg til øvrige opptakskrav for opptak til realfagsstudier.

For NTNU vil dette kravet da gjelde følgende realfagsstudier:

Bachelor i matematiske fag
Årsstudiet i matematiske fag
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk