Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i billedkunst


Bilder av studenter som samtaler. Foto: Bruce Sampson

 

Om studieprogrammet

Gjennom dette programmet får du utviklet ditt kunstnerskap og vi legger vekt på å øve opp evnen til selvstendighet, presentasjon og teoretisk refleksjon.

Undervisningen skjer ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT) som har gode lokaler med store atelierer og verksteder, og er sentralt plassert i Trondheim.


Opptak

Studiet har eget opptak og søknadsfristen er 15. mars. Søkerne kalles inn til intervjuer gruppevis. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i billedkunst er for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstner. Utdanningen kvalifiserer også til jobber innenfor undervisning, reklame og utsmykning.


Studiets oppbygging

Programmet er treårig og gir til sammen 180 studiepoeng. Det avsluttes med en felles offentlig utstilling i Galleri KIT.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på om studier i billedkunst.

E-post: adm@kit.ntnu.no
Tlf: (+47) 73 59 79 00

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. mars
Opptak:  Eget opptak
Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Institutt: Kunstakademiet i Trondheim
Informasjonens gyldighet:
Studieåret 2018-2019
Studiested: Trondheim, Solsiden