Biologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Biologi

Vi ønsker deg som vil studere og forstå livet på jorda!

Bilder biologi

  • Biologistudenter jobbe på en vekstlab på NTNU
  • Bilde av gråmåke

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor
  • 52.2 | 50.8
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Om biologistudiet

Om biologistudiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.


Søk opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist er 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019/20 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 75 plasser, og opptaksgrensen var 50,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,2 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Bachelorgraden i biologi er 3-årig, og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner, blant annet kjemi, matematikk og ex. phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger: celle- og molekylærbiologi,  fysiologimarin biologi og akvakultur, eller økologi, atferd og evolusjonsbiologi


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere som kan hjelpe deg med informasjon om studieprogrammet, innpassing av emner du har tatt tidligere etc. 


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er din studiehverdag som biologistudent?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Videre studier

Videre studier

Hva kan du søke med en bachelor i biologi?


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube