Opptak

Tysk - årsstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

All undervisning foregår på tysk og vi anbefaler at du har forkunnskaper i språket tilsvarende nivå 2 (B-språk) fra videregående skole.

Antall studieplasser

Høst 2023: 20

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2019 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.