Hva lærer jeg

Tysk - årsstudium

Hva lærer jeg?

Tysk

Tysk språk og kultur har en lang og fascinerende historie. På årstudiet får du kunnskap som er relevant for arbeid i skole, høyere utdanning, politikk, næringsliv, journalistikk og forskning.

Studiet omfatter tysk språk, litteratur og kultur, og sammenligningen med norsk språk og kultur spiller en viktig rolle. Du lærer å analysere og formidle kunnskap, og du trenes i å bruke det tyske språket på et høyt nivå.

Undervisningen foregår på tysk, og vi tar utgangspunkt i forkunnskaper i tysk tilsvarende fremmedspråk nivå II fra videregående skole. For nye tyskstudenter tilbyr vi et forkurs i begynnelsen av høstsemesteret.

Studieopphold i Kiel

I løpet av studiet kan du tilbringe 4 uker ved universitetet i Kiel. Studieoppholdet i Tyskland gir deg en unik anledning til å bli bedre kjent med tysk kultur og å øke dine språkferdigheter ytterligere.

Studiemiljøet på tysk 

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med tilgjengelige forelesere og en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som tyskstudent

Veien videre

Om du vil gå videre fra årsstudiet kan du søke opptak til bachelorstudiet i tysk.

Tysk årsstudium kan dessuten brukes som valgfrie emner eller Fag 2 i andre humanistiske bachelorgrader.