Kontakt

Tysk - årsstudium

Kontakt

Har du spørsmål om studiet? Kontakt studierettleiarane på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Les mer om kven vi er og kva vi kan hjelpe deg med.

Du kan også kontakte studentane på @ntnusprakoglitteratur

person-portlet