Studiemiljø

Tysk - årsstudium

Studiemiljø

Din hverdag som tyskstudent

Tyskstudiet ved NTNU har et lite studiemiljø hvor du blir godt kjent med de du studerer sammen med. Undervisingen foregår i klasserom og i mindre grupper. Ved studiestart arrangeres Pangstart, dvs. en myk start på semesteret der vi blir godt kjent med hverandre, studentlivet på Campus Dragvoll og tyskfaget. 

Fadderuka er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet. Studentene på tysk, fransk, spansk og engelsk har en felles linjeforening, Babel. Det er linjeforeningen som stiller med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Linjeforeningen er også åpne for utvekslingsstudenter, så det er i tillegg en gylden anledning for deg til å praktisere språk.

Undervisningen foregår både som forelesninger og gruppeundervisning. Hverdagen som student er annerledes enn på videregående. Du har større frihet til å tilpasse dagen din, men også mer ansvar for å følge opp studiene. Les mer om studiehverdagen

Gå til InstagramFølg studentene på Instagram. Her kan du stille spørsmål om studiet.