Årsstudium, Trondheim

Tysk

– Studiemiljø
Bilde tyskstudneter

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø hvor du blir godt kjent med dine medstudenter. Undervisingen foregår som forelesninger og undervisning i grupper. I gruppeundervisningen legger vi til rette for at du kan delta aktivt i diskusjoner og øvinger. 

Studentene har sin egen linjeforening, Sturm und Drang, som arrangerer sosiale sammenkomster, som f.eks. Stammtisch, quiz-kvelder, Oktoberfest, julebord og sommerfest, samt fagkvelder, felles kinoturer og teaterbesøk.

 


En aktiv linjeforening

Ann Kristin Skrove Strum und Drang har eksistert i mange tiår, men i de siste årene har vi hatt en økning både i arrangementer og deltakelse, noe som er veldig gledelig, forteller leder Ann Kristin Skrove.

Vi møtes titt og ofte, ca. 1-2 ganger i måneden, enten for sosial spillkveld, Stammtisch med quiz, torsdagspils, fagkveld, masterpresentasjoner, Oktoberfest og julebord, samt Germanistenkino (tysk film- eller kinokveld).

Tyskseksjonen på instituttet er relativ liten, så vi har god kontakt med foreleserne, som også er med på noen arrangementer innimellom, spesielt fagkveldene og det årlige julebordet.

Hvorfor bør tyskstudentene engasjere seg i Sturm und Drang?

Da det generelt ikke er så mange studenter på tysk, er det viktig å ha et godt studiemiljø og en sosial plattform også utenfor universitetet. Vi i Sturm und Drang ønsker å samle flest mulig studenter – enten norske tyskstudenter eller tyske utvekslingsstudenter, slik at vi også kan bruke språket aktivt. Først og fremst er arrangementene i regi av linjeforeningen for å ha det sosialt og trivelig, og å bli kjent med nye studenter som også studerer eller snakker tysk. Dette kan påvirke studiemiljøet på universitetet på en positiv måte, noe som vi synes er veldig viktig. Derfor bør du også bli med på Sturm und Drang sine arrangementer.

Noen råd til de som tenker å studere tysk

Hvis du tenker å studere tysk, noe jeg håper du kommer til å gjøre, har du en unik mulighet til å bli bedre kjent med det tyske språket, den tyske kulturen og historien, og mye mer. Enten du tenker å bli lærer, jobbe innen turisme, økonomi, politikk, handel eller diplomati for å nevne noen retninger, så er det viktig å kunne tysk, både språklig og kulturelt sett. Derfor er det også viktig å møte opp på forelesningene på universitetet, jobbe aktivt og kontinuerlig med språket; se tyske filmer eller serier, hør på tysk radio, podcast eller musikk, les tyske bøker eller aviser, og oppsøk tyskspråklige arrangementer. Jo mer du engasjerer deg og jobber aktivt med tysk, desto mer mestring og glede vil du føle. Å lære tysk handler ikke bare om å pugge grammatikk – kulturforståelse er likeså viktig og relevant. Derfor er linjeforeningen Sturm und Drang en trygg og god arena for deg som tenker å studere tysk.

Følg studentene våre på Instagram
@snakkebobla

STUDENTBLOGGEN

Les innleggene 5 grunner til å studere tysk på NTNU og På dannelsesreise til Jena og Weimar - Ekskusjon for tyskstudentene på NTNU. 

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.