Studiemiljø

Tysk - årsstudium

Studiemiljø

Din hverdag som tyskstudent

Tyskstudiet ved NTNU har et lite studiemiljø hvor du blir godt kjent med de du studerer sammen med. Undervisingen foregår i klasserom og i mindre grupper. Vi tilbyr et forkurs i oppstartsfasen av høstsemesteret, noe som bidrar til at nye studenter blir godt integrert i miljøet. Les mer om hva studentene selv sier om studiet.

Babel - linjeforeningen på språkstudiene

Fadderuka er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet. Studentene på tysk, fransk, spansk og engelsk har en felles linjeforening, Babel. Det er linjeforeningen som stiller med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine.

Linjeforeningen er også åpne for utvekslingsstudenter, så det er i tillegg en gylden anledning for deg til å praktisere språk.

Studentene på sosiale medier

Anna i Berlin

 

Følg studentene på @ntnusprakoglitteratur!

Se Annas Følg meg- dag fra praktikantjobben i Berlin.

Les Mine 3 år i TrondheimMange muligheter med tysk og andre innlegg på STUDENTBLOGGEN!

 

 

 

 

 

Språkstudentene viser deg campus

Spørsmål og svar om studiehverdagen

Spørsmål og svar om studiehverdagen

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Å studere er en heltidsjobb. Det forventes at du jobber like mye med studiene som i en jobb.

Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Dersom du følger normert studieprogresjon tar du 30 studiepoeng hvert semester. Hvor mye undervisning du har, varierer, men du må regne med å ha ca. fire forelesning og fire gruppetimer eller seminarer hver uke. Totalt utgjør det 10-12 timer undervisning ukentlig. Resten av arbeidstiden er egenstudier.

Vi regner med at du som fulltidsstudent hos oss studerer ca.  40 timer hver uke. 30 timer med studiefaget ditt (selvstudium, forberedelse og etterarbeid til undervisning) i tillegg til forelesning og seminar/gruppearbeid. 1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer.

Svært mange av våre studenter kombinerer studier med å jobbe kveld og helg. Men dette stiller krav til at du studerer strukturert og effektivt, og at du disponerer tiden din godt.

Enkelte emner og studiefag har krav om obligatorisk oppmøte til undervisning for å få avlegge eksamen. Dersom et emne har obligatorisk oppmøte, finner du informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Selv i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, bør du delta på forelesninger og seminarer og gruppetimer så ofte som mulig.

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen. Den finner du på NTNUs emnesider.

Du må selv sette sammen timeplanen din for alle emner du skal ta i løpet av et semester. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i timeplanen helt fram til semesterstart, og du bør derfor sjekke timeplanen og e-læringsplattformen Blackboard så nært opp til undervisningsstart som mulig. 

Det finnes en egen studentutviklet timeplangenerator ved NTNU, ntnu.1024. Merk at denne ikke alltid er pålitelig for emner fra campus Dragvoll. Du bør derfor alltid forholde deg til informasjon på Blackboard eller på


dersom timeplanene ikke stemmer overens.

Alle emnebeskrivelser kan søkes opp på emnekode eller -tittel på NTNUs emnesider.

Forelesning betyr vanligvis at alle studenter som tar emnet samles i en forelesningssal der faglærer presenterer sentrale tema og problemstillinger på pensum i emnet.

Seminar innebærer undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I seminarundervisningen gjennomgås ofte andre tema fra pensum enn de som blir behandlet i forelesning, eller tema fra forelesningen blir drøftet fra andre synsvinkler, eller i mer detalj. Det blir vanligvis forventet at du som student deltar mer aktivt på seminarer enn i forelesninger.

Gruppe/øving innebærer også undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I gruppetimer vektlegges ofte arbeid med øvingsoppgaver og praktisk arbeid med noe av stoffet som har blitt gjennomgått på forelesninger.

Det er vanlig at du må melde deg på seminarer eller gruppetimer, og mer informasjon om hvor og hvordan du skal melde deg på denne delen av undervisningen vil bli gitt av faglærer på forelesning, eller via Blackboard.

Her finner du pensumlister for alle fag ved HF (det humanistiske fakultet) 

Hvert semester avsluttes med en undervisningsfri periode som gjerne begynner noen uker før eksamen. I de fleste fag er det skriftlig digital eksamen, men noen emner har muntlig eksamen, hjemmeeksamen eller semesteroppgave. Sjekk emnebeskrivelsen for dine emner. Les mer om eksamen på NTNU.