Studiemiljø

Sosiologi - årsstudium

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Semesteroppgaver og øvinger

I løpet av semesteret må man levere 1-2 obligatoriske semesteroppgaver per emne. Disse må godkjennes for at man skal få lov til å gå opp til eksamen.

I tillegg arrangeres det flere øvinger i løpet av semesteret. Foreleser vil legge ut øvingsoppgaver på NTNUs læringsverktøy Blackboard. Oppgavene gjennomgås i øvingstimene, øvingslærer er som oftest en student som har kommet lengre i studieløpet (for eksempel en masterstudent). I disse øvingstimene er studentene på studiet delt inn i mindre grupper på ca 30 studenter. 

 Finn en studentaktivitet →

Formen på øvingene er ikke fastlagt, men avhenger av hva gruppen som deltar ønsker. Eksempler er tavleundervisning, arbeid i grupper, eller rett og slett anledning til å spørre noen som har hatt faget tidligere.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Forelesninger

Forelesningene i sosiologi holdes i forelesningssaler og rom. Det vil være ca 200 studenter på forelesningene. Det er likevel god anledning til å stille spørsmål, både under forelesningene og i foreleserens kontortid. 

Det er ikke obligatorisk oppmøte i sosiologi-forelesningene, men vi anbefaler sterkt å få med seg forelesningene. I løpet av en uke er det som regel 1-2 forelesninger i hvert emne, avhengig av hvor mange studiepoeng emnet gir. Alle emnene på sosiologi er enten 7,5 eller 15 studiepoeng, og hvert semester består av 30 studiepoeng totalt.

Lesesaler

De fleste legger lesingen til en av de mange lesesalene på Dragvoll.

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus Dragvoll hvor undervisningen i sosiologi foregår, finner du også universitetsbiblioteket, som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av studentene.

Linjeforeningen

Linjeforeningen for sosiologi studenter kalles Socius Extremus, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden. For mer informasjon om linjeforeningen kan du se Socius Extremus sin Facebook-side.

Studenttillitvalgte

Her finner du dine tillitsvalgte. 

Forskningen på instituttet

Som student i sosiologi får du et nært forhold til instituttet ditt og forskningsaktiviteten der.

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!