Hva lærer jeg

Sosiologi - årsstudium

Hva lærer du?

Hvorfor studere sosiologi?

Er du opptatt av menneskelig samspill og ønsker å forstå samfunnet vi lever i?

I sosiologien får du lære om hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan endringene påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Årsstudiet gir en bred innføring i sosiologi og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Du får verktøy som du kan bruke til utforskning av fenomener som

  • Sosial ulikhet
  • Kommunikasjon
  • Organisasjoner
  • Velferdsstaten
  • Kjønn
  • Makt