Webdesign

Årsstudium 1-årig, Gjøvik

Webdesign

– Jobbmuligheter

Webdesign

Et årsstudium er i utgangspunktet tenkt enten som en påbygging på tidligere utdanning, eller som en start på et utdanningsløp. I kombinasjon med et annet studium vil årsstudiet kunne gi deg en styrke i et arbeidsliv som i dag baserer mye av sin virksomhet på design.

Vi tilbyr muligheter for å søke opptak i andre året på noen av våre bachelorutdanninger. For noen vil det være mulig å få jobb med utdanning fra kun et årsstudium, men det anbefales å minimum ha en ta en bachelorgrad for å stå sterkere ute i jobbmarkedet.