Studiets oppbygning

Webdesign - årsstudium

Studiets oppbygning

Studiet består av 60 studiepoeng og kan bare tas på fulltid på campus. Undervisning og pensum vil være på norsk og engelsk.

Felles temaer inkluderer

  • webkoding: HTML, grunnleggende JS og avansert CSS 
  • grafiske verktøy, prinsipper og metoder
  • brukersentrert design
  • Valgfrie temaer inkluderer
  • prosjektstyring og teknologiledelse
  • farge i grensesnittdesign
  • design og prototyping
  • grunnleggende psykologi
  • ex.phil.

I tillegg vil du ha et HMS-kurs.

Hvis du ønsker å fortsette med en bachelorgrad, bør du ta ex.phil. som valgfritt emne.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan