Demensomsorg

Videreutdanning

Demensomsorg

Bilde demensomsorg

Nærbilde av hender som hviler på en spaserstokk

Det er ikke lenger opptak til dette studieprogrammet. 

Demensomsorg

Om demensomsorg

Denne utdanningen gir deg nødvendige kunnskaper for å delta i utforming og gjennomføring av behandling- og omsorgstilbudet til personer med demens og deres pårørende. 


Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie eller annen 3-årig helsefaglig utdanning. Minimum ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.


Jobbmuligheter

Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med master i avansert klinisk sykepleie ved NTNU i Ålesund og kan etter søknad inngå som del-emne til denne masteren.


Studiets oppbygging

Studentene skal tilegne seg kunnskap om demens som sykdom og kunnskap om hvordan omsorgen for denne gruppen kan utføres. Etter endt utdanning kan de aktivt kan være med i planlegging, tilrettelegging og utvikling av tilbudet for pasientgruppen, samt bidra til utvikling av fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 15
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap

Sted: Ålesund

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018