Demensomsorg

Videreutdanning

Demensomsorg

– Om demensomsorg

Denne utdanningen gir deg nødvendige kunnskaper for å delta i utforming og gjennomføring av behandling- og omsorgstilbudet til personer med demens og deres pårørende. Neste studiestart er høsten 2019.

Behandling og omsorg for mennesker med demens er en av de største utfordringer i framtidens eldreomsorg. Det er derfor et økende behov for at sykepleiere eller andre med helsefaglig bakgrunn tilegner seg spesialkompetanse innenfor demensomsorg, både innen kommunehelsetjenesten og i sykehus.

Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med master i avansert klinisk sykepleie ved NTNU i Ålesund og kan etter søknad inngå som del-emne til denne masteren.

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 15
Undervisningsform: Deltid

Avdeling for helsefag

Sted: Ålesund
 

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017