Demensomsorg

Videreutdanning

Demensomsorg

– Læringsmål

Læringsutbytte - Kunnskap

 • har forståelse for personer med demens i alle stadier av sykdommen
 • har forståelse for etiske dilemmaer i arbeidet med personer med demens
 • har kunnskap om hvordan demenssykdommen påvirker de som har sykdommen, pårørende og helsepersonell.
 • har kunnskap om omtenksom samhandling
 • har kunnskap om forebygging av sykdomsutvikling og uheldige konsekvenser av sykdommen
 • har kunnskap om metoder for endringer i behandling / samhandling

 

Læringsutbytte - Ferdigheter

 • kan møte og koordinere komplekse situasjoner
 • kan observere, kartlegge og igangsette hensiktsmessige tiltak i møte med personer med demens
 • kan arbeide innenfor juridiske rammer og helsevesenets kvalitetssikringssystemer
 • kan implementere endringer i klinisk arbeid
 • utøver individuelt tilpasset sykepleie med utgangspunkt i personen med demens og pårørende sine behov og rettigheter

 

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med personer med demens.