Demensomsorg

Videreutdanning

Demensomsorg

– Jobbmuligheter

Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med master i avansert klinisk sykepleie ved NTNU i Ålesund og kan etter søknad inngå som delemne til denne masteren.