Demensomsorg

Videreutdanning

Demensomsorg

– Søk opptak

Opptakskrav: Bachelorgrad i sykepleie eller annen 3-årig helsefaglig utdanning. Minimum ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Studiepoeng: 15

Demensomsorg inngår også som et enkeltemne i Master i avansert klinisk sykepleie.