Kontakt

Skipsingeniør, bachelor i ingeniørfag - Ålesund

Kontakt

Studieveiledning i Ålesund

Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en epost hvor du skriver hva du trenger hjelp med og eventuelt ber om et møte.

person-portlet

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)