Hva lærer jeg

Skipsingeniør, bachelor i ingeniørfag - Ålesund

Hva lærer du?


Ingeniørstudiet i skipsdesign gir deg kunnskapen du trenger i en bransje som er i rask utvikling og gjennomgår store endringer innenfor digitalisering, innovasjon og bærekraft.
 
Her er noe av det du vil lære på studiet:

  • Design, prosjektering og produksjon av skips- og marintekniske løsninger.
  • Bruk av digitale verktøy som brukes i næringen.
  • 3D-modellering av skip for analyse av egenskaper ved fartøyet, slik som stabilitet, skipsbevegelse, hastighet og styrken til skroget.
  • Hvordan utforming, produksjon og materialvalg kan påvirke et produkt med tanke på livsløp og miljø. Eksempel vil være 
  • Tverrfaglig ingeniørkompetanse i grunnleggende fag som mekanikk, matematikk, fysikk og statistikk.

 


Eksempler på bacheloroppgaver

Nullutslippsturisme - førsteplass i "Innovation Competition 2023"

"Kinetic Carrier One" er et skipskonsept for lading av elektriske fartøy med energi lagret på svinghjul. Verdensarvfjorden Geiranger har kraftmangel og konseptet vil kunne dekke energibehovet til turistbåtene. Studentene ble hedret med førsteplass i konkurransen om bachelor "Innovation Competition 2023".

Kinetic Carrier One
                Kinetic Carrier One

Prosjektering av NH3 og CO2 fartøy 
Studentene designet og konstruerte lasteskip for ammoniakk og karbondioksid under trykk, med ammoniakk som drivstoff - et av alternativene for å oppnå klimanøytral skipsfart

Design av forskningsbåt
Studentene designet og konstruerte en fiske- og havforskningsbåt til bruk i Norskehavet og Nordsjøen med mye avansert utstyr om bord.

Prosjektering av hurtiggående arbeidsbåt
Studentene designet en rask båt med planende skrog til havbruksnæringen.

Design av nullutslipps-sightseeingfartøy
To studenter samarbeidet om design og utforming av et sightseeingfartøy uten utslipp av forurensing og klimagasser til Geirangerfjorden.


FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er viktige ledestjerner for oss. Morgendagens skip trenger flere smarte grønne løsninger. Som ingeniør innen skipsdesign kan du bidra til en bærekraftig utvikling.