Opptak

Skipsingeniør, bachelor i ingeniørfag - Ålesund

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskrav til ingeniør innen skipsdesign er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk FYS1, eller forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Du søker gjennom Samordna opptak.


Alternative veier til opptak

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr NTNU i Ålesund og Gjøvik alternative studieløp som Y-VEI og TRES. Du søker opptak lokalt ved NTNU.


Forkurs

1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen tilbys i Ålesund og Trondheim. Mangler du kun matematikk R1+R2 og fysikk FYS1 tilbyr NTNU halvårig realfagskurs i Trondheim.

Tidligere opptaksgrenser

År ORD ORDF FOR
2023 Alle Alle Alle
2022 Alle Alle Alle
2021 Alle Alle Alle

ORD: ordinær kvote
ORDF: førstegangsvitnemål
FOR: forkurskvote


Antall studieplasser

  • Ordinært opptak: 12

    På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.
     
  • TRES: 2
  • Y-vei: 2