Shipping management

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Shipping management

– Jobbmuligheter

Det er et stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse innen den maritime næringen. Shipping management er en fleksibel utdanning hvor du kan få en karriere i mange ulike typer bransjer, også utenom den tradisjonelle shippingnæringen.

Arbeidgsgivere kan for eksempel være rederi, meglerfirma, transportselskap, forsikringsselskap, havner, konsulentfirma, klasseselskap (DNVGL), skipsverft, produsenter av skipsutstyr, og statlige aktører som Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Med en utdanning innen shipping management kan du jobbe innen: 

 • Skipsmegling
 • Befraktning
 • Operasjon
 • Kvalitetsarbeid (QA)
 • Personal/HR
 • Salg/spedisjon
 • Logistikk
 • Innkjøp
 • Prosjektledelse
 • Havneadministrasjon
 • Sjøforsikring

Studentintervju

Studentintervju

Under kan lese intervju med nåværende og tidligere studenter:

Ressurspublisering

Ansvarlig for mannskapet på sju ulike båter


Bachelorprogram, 3-årig

Ansvarlig for mannskapet på sju ulike båter


Studieprogram: Bachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund

Uteksaminert fra NTNU: 2016
...

Blir eksponert for både den kommersielle og operasjonelle delen av shipping


Bachelorprogram, 3-årig

Blir eksponert for både den kommersielle og operasjonelle delen av shipping


Studieprogram: Bachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund
...

Kombinasjonen av relevant utdanning og erfaring gjorde meg attraktiv...


Bachelorprogram, 3-årig

Kombinasjonen av relevant utdanning og erfaring gjorde meg attraktiv...


Studieprogram: Bachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund
...

Jeg valgte NTNU i Ålesund på grunn av det gode ryktet som var for Nautikkstudiet i Ålesund, og for å komme nærme den maritime klyngen i Ålesund


Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Jeg valgte NTNU i Ålesund på grunn av det gode ryktet som var for Nautikkstudiet i Ålesund, og for å komme nærme den maritime klyngen i Ålesund


...

Da jeg fant dette studieprogrammet likte jeg kombinasjonen av ledelse, jus og bransjelære


Bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Da jeg fant dette studieprogrammet likte jeg kombinasjonen av ledelse, jus og bransjelære


Studieprogram: Bachelor i Shipping Management

Sted:...

Det at jobben retter seg mot romfart, og ikke shipping som jeg kan mest om, så jeg på som en spennende utfordring


Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Det at jobben retter seg mot romfart, og ikke shipping som jeg kan mest om, så jeg på som en spennende utfordring


Studieprogram: Bachelor i...