Shipping management

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Shipping management

– Jobbmuligheter

Studenter foran skjermer 

Det er et stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse innen den maritime næringen. Shipping management er en fleksibel utdanning hvor du kan få en karriere i mange ulike typer bransjer, også utenom den tradisjonelle shippingnæringen.

Arbeidgsgivere kan for eksempel være rederi, meglerfirma, transportselskap, forsikringsselskap, havner, konsulentfirma, klasseselskap (DNVGL), skipsverft, produsenter av skipsutstyr, og statlige aktører som Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Med en utdanning innen shipping management kan du jobbe innen: 

 • Skipsmegling
 • Befraktning
 • Operasjon
 • Kvalitetsarbeid (QA)
 • Personal/HR
 • Salg/spedisjon
 • Logistikk
 • Innkjøp
 • Prosjektledelse
 • Havneadministrasjon
 • Sjøforsikring

Studentintervju

Studentintervju

Under kan lese intervju med nåværende og tidligere studenter:

Ressurspublisering

Ansvarlig for mannskapet på sju ulike båter

StudieprogramBachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund

Uteksaminert fra NTNU: 2016

Arbeidsgiver: Fjord Shipping

Tittel: Mannskapskoordinator

Navn: Tonje Rovde Hjelle

Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte praksis fremfor utveksling, da jeg er sikker på det ga meg bedre muligheter for fremtiden.

Blir eksponert for både den kommersielle og operasjonelle delen av shipping

StudieprogramBachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund

Uteksaminert fra NTNU: 2018

Arbeidsgiver: Odfjell SE

Tittel: Chartering Trainee

Navn: Ole Marius Simensen

Som megler i et rederi er hverdagen preget av kontraktsforhandlinger, analyser av avtaler og utarbeidelser av rammeavtaler. Da er utdanningen ved NTNU et veldig godt utgangspunkt.

Kombinasjonen av relevant utdanning og erfaring gjorde meg attraktiv...

StudieprogramBachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund

Uteksaminert fra NTNU: 2017

Arbeidsgiver: Golar LNG

Tittel: Innkjøper

Navn: Mathias Mjærum

Bachelorgraden gir et solid grunnlag for den som vil jobbe med innkjøp i et rederi. Fagkunnskap om eksempelvis innkjøp og logistikk kombinert med maritim bransjekunnskap gir et fortrinn når man skal lære seg denne jobben.

Jeg valgte NTNU i Ålesund på grunn av det gode ryktet som var for Nautikkstudiet i Ålesund, og for å komme nærme den maritime klyngen i Ålesund

Studieprogram: Bachelor i Nautikk og Shipping management

Sted: NTNU Ålesund

Navn: Henrik Andersen Kuosmanen

Intervjuet: Februar 2019

Til tross for at Norge er bygget opp på sjøfart, er det faktisk ganske få som studerer en maritim retning. Dermed får man medstudenter som er ekstra motiverte og engasjerte i sin retning, dette syntes jeg er veldig bra

Da jeg fant dette studieprogrammet likte jeg kombinasjonen av ledelse, jus og bransjelære

Studieprogram: Bachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund

Navn: Patricia Larsen

Intervjuet: Februar 2019

Det var Shipping jeg opprinnelig var interessert i og det faktumet at campus ligger midt i den maritime klyngen gjorde valget enkelt. 

 

Det at jobben retter seg mot romfart, og ikke shipping som jeg kan mest om, så jeg på som en spennende utfordring

Studieprogram: Bachelor i Shipping Management

Sted: NTNU Ålesund

Uteksaminert fra NTNU: 2016

Arbeidsgiver: Kongsberg Defence & Aerospace

Tittel: Purchaser

Navn: Nils Olav Opheim

Det kanskje viktigste jeg har tatt med meg fra studiene er viktigheten av å tenke annerledes. Det å tenke på kilder, dokumentasjon og generelt være kritisk/stille de kritiske spørsmålene er kanskje det jeg endret mest gjennom studietiden min.