Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

Samhandling

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt dataingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.


Om dataingeniør

Med samfunnets fokus på digitalisering er det behov for datakompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede dataingeniører.

Digitalisering betyr i praksis å utvikle nye datasystemer. For å lykkes med å lage brukervennlige datasystemer lærer du å jobbe effektivt i team. Vi lærer deg både praktisk programmering og systemutvikling, slik at du blir med på å forme fremtiden.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter der du sammen med andre lager nye spill, apper og løsninger. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


NTNU tilbyr også:

Det tilbys også flere andre IKT-studier ved NTNU.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 50 plasser, opptaksgrensen var 39,8 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 45,5 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv i arbeidsmarkedet med en dataingeniørgrad fra NTNU. De fleste av våre studenter har jobb allerede før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen mange ulike bransjer.

Nyutdannede dataingeniører får ofte jobb som programmerere, systemutviklere, driftere eller konsulenter. Med noen års erfaring kan du bli leder for utviklingsprosjekter eller IT-leder. Dataingeniører arbeider ofte innen rådgivning eller salg. 


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring i system- og programvareutvikling med tilgrensende fagområder. Du lærer å bruke de samme samarbeidsverktøy som brukes i næringslivet. I tillegg underviser vi i matematikk og realfag som ingeniørutdanningen krever.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 004DA
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 840

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak