Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

Samhandling
 

Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for Y-vei og TRES er torsdag 5. juni

For deg som har fått opptak gjennom Y-veien eller Tresemesterordningen (TRES) er det studiestart tirsdag 5. juni kl. 09.00.

Sted: NTNU i Ålesund, auditorium Fogdegården.

Oppstart for studiene

Bachelor, master, og forkursstudenter

Torsdag 16.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 10:00  Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer og 1.års studenter ved Master i simulering og visualisering. Fra kl 09:15 Fagseksjonene har eget program. Felles info for studentene
Kl 09:15 - 10:00 Brosundet Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Fortsetter i rom L160 og L163 i data- og elektrolab i lab-bygg etter inndeling i grupper Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 10:00-12:00 Rom L160 og L153 Bachelor i ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer. Obligatorisk oppstartsprogram 
 Kl 09:15 – 12:00 Rom C219 Master i simulering og visualisering Obligatorisk oppstartsprogram
Kl 09:15 -10:00 Naftadjupet Forkurs for ingeniørutdanning Felles informasjon
Kl 10:15 -12:00 Rom G239 og G328B Forkurs for ingeniørutdanning Obligatorisk oppstartsprogram

Fredag 17.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 09:15 – 14:00 Rom G239
og 328B
Forkurs for ingeniørutdanning Undervisning
Kl 09:15 – 14:00 Rom L160
og L163
Bachelor ingeniørfag automatiseringsteknikk, data og elkraftsystemer Arbeid med oppstarts-oppgavene
Kl 14:15-15:00 Fogdegården Forkursstudentene, 1.års ingeniørstudentene (automatisering-, data og elkraftteknikk og 1.års mastergradstudenter i  simulering og visualisering som har behov for kurs.) Kurs i Blackboard og Studentweb

Mandag 20.08.2018

Tidspunkt Rom Utdanning Aktivitet
Kl 08:15 - 14:00    Undervisning etter timeplan for alle grupper Undervisning
    2. - og 3. års bachelorstudenter starter etter timeplan. For annen informasjon, se Blackboard.

Oppstart


Tidspunktene er med forbehold om endringer


Om dataingeniør

Med samfunnets fokus på digitalisering er det behov for datakompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede dataingeniører.

Digitalisering betyr i praksis å utvikle nye datasystemer. For å lykkes med å lage brukervennlige datasystemer lærer du å jobbe effektivt i team. Vi lærer deg både praktisk programmering og systemutvikling, slik at du blir med på å forme fremtiden.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter der du sammen med andre lager nye spill, apper og løsninger. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


NTNU tilbyr også:

Det tilbys også flere andre IKT-studier ved NTNU.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 50 plasser og alle i førstegangsvitnemålskvoten inn. I ordinær kvote var opptaksgrensen 40,2 poeng.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv i arbeidsmarkedet med en dataingeniørgrad fra NTNU. De fleste av våre studenter har jobb allerede før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen mange ulike bransjer.

Nyutdannede dataingeniører får ofte jobb som programmerere, systemutviklere, driftere eller konsulenter. Med noen års erfaring kan du bli leder for utviklingsprosjekter eller IT-leder. Dataingeniører arbeider ofte innen rådgivning eller salg. 


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring i system- og programvareutvikling med tilgrensende fagområder. Du lærer å bruke de samme samarbeidsverktøy som brukes i næringslivet. I tillegg underviser vi i matematikk og realfag som ingeniørutdanningen krever.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 004DA
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 840

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak