Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

bilde data

Samhandling
Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt dataingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt dataingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.

Dataingeniør


Om dataingeniør

Med samfunnets fokus på digitalisering er det behov for datakompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede dataingeniører.

Digitalisering betyr i praksis å utvikle nye datasystemer. For å lykkes med å lage brukervennlige datasystemer lærer du å jobbe effektivt i team. Vi lærer deg både praktisk programmering og systemutvikling, slik at du blir med på å forme fremtiden.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter der du sammen med andre lager nye spill, apper og løsninger. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.

004DA


NTNU tilbyr også:

Det tilbys også flere andre IKT-studier ved NTNU.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak, eller du kan søke opptak til Y-veien eller TRES.

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 50 plasser, opptaksgrensen var 39,8 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 45,5 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Du blir svært attraktiv i arbeidsmarkedet med en dataingeniørgrad fra NTNU. De fleste av våre studenter har jobb allerede før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen mange ulike bransjer.

Nyutdannede dataingeniører får ofte jobb som programmerere, systemutviklere, driftere eller konsulenter. Med noen års erfaring kan du bli leder for utviklingsprosjekter eller IT-leder. Dataingeniører arbeider ofte innen rådgivning eller salg. 


Studiets oppbygging

Utdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag etter Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

De to første årene får du en grundig opplæring i system- og programvareutvikling med tilgrensende fagområder. Du lærer å bruke de samme samarbeidsverktøy som brukes i næringslivet. I tillegg underviser vi i matematikk og realfag som ingeniørutdanningen krever.

Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet. Bacheloroppgaven i siste semester utføres ofte med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Studieveiledning

Lurer du på noe?
Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: 004DA
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 840

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak