Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Ålesund

Dataingeniør

– Studiets oppbygging


Studiet følger rammeplanen for dataingeniørutdanning. Normert studietid er tre år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semestre (á 30 studiepoeng).

De to første årene består av obligatoriske grunnleggende fellesemner som gir et fundament innen flere fag som programmering, utviklingsmetodikk, nettverk, databaser, samfunnsfag, realfag, osv.

I tredje studieår kan du velge mellom forskjellige fordypninger, eller eventuelt ta emner ved en annen institusjon, gjerne i utlandet. Studiet avsluttes med bacheloroppgaven som skal gjennomføres som gruppearbeid, helst i samarbeid med lokalt næringsliv.
 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan