Liten og ny i barnehagen

Prosjekter

Liten og ny i barnehagen

– Folkehelseprosjekt i Trondheim Kommune

 

 

Mål for prosjektet

Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Trondheim Kommune og en er del av Program for folkehelsearbeid i kommunene. Prosjektets mål er å utvikle en god modell for tilvenning for de yngste barnehagebarna i Trondheim. Ved å gi små barn god støtte i den første viktige overgangen i livet, får de et positivt utgangspunkt for videre utvikling og helse.

Beskrivelse av prosjektet

Liten og ny gjennomføres i nært samarbeid mellom ansatte i barnehagen, ansatte i kommuneledelsen og RKBU-Midt Norge. Ulike modeller for tilvenning, blir prøvd ut og evaluert. Disse modellene tar utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt det lille som foreligger av forskning på tilvenning til barnehagen. Tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte bidrar til tilpasning og endring av tilvenningsmodellen fra år til år i prosjektperioden. Prosjektet gjennomføres som et nært samarbeid mellom forskning og praksis.

Prosjektet startet som en pilotstudie i fire barnehager høsten 2018. Der ble fem dagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe prøvd ut.

Les rapporten av pilotstudien.

Høsten 2019 ble modellen fra pilotprosjektet videreført i en gruppe barnehager, en gruppe annen gruppe hadde i tillegg besøk i barnehagen før oppstart, mens en tredje gruppe gjennomførte tilvenningen som vanlig og fungerte som kontrollgruppe. Logger og spørreskjema ble fylt ut av foreldre og ansatte til cirka 100 barn, i tillegg ble nivået av stresshormonet kortisol målt hos barna cirka 4 uker etter oppstart i barnehagen.

Høsten 2020 prøves en ytterligere forbedret modell med både besøk i barnehagen på forhånd og fem dagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe ut. Denne høsten vil det i tillegg bli gitt tilbud om hjemmebesøk før barnehagestart til minoritetsspråklige familier. Et pilotprosjekt som omfatter samarbeid med helsestasjonen vil også bli gjennomført i 2020. Basert på erfaringer, vil det høsten 2021 bli gjennomført en ytterligere tilpasset tilvenningsmodell, før Trondheim Kommune beslutter en «Trondheimsmodell» for tilvenning i 2022.

Les prosjektrapporten for 2019 (pdf).


Prosjektledelse

  • Rådgiver Kristin Gudim, Trondheim Kommune
  • Spesialkonsulent Margrethe Midtsand, Trondheim kommune
  • Professor May Britt Drugli, RKBU Midt-Norge
  • Universitetslektor Anne Synnøve Brenne, RKBU Midt-Norge

Samarbeidspartnere

  • Trøndelag Fylkeskommune

Finansiering

  • Trøndelag Fylkeskommune via midler fra Program for folkehelsearbeid
  • Trondheim Kommune
  • RKBU Midt-Norge

Prosjektvarighet

2018-2023


Les mer på hjemmesiden til prosjektet.

19 aug 2020