Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:
Barnehagelærer ved DMMH i 1989
Hovedfag i førskolepedagogikk ved DMMH og NTNU 2007
Elementær forskningsmetodikk i psykiatri 2020

Tidligere arbeidsgivere:
Møllenberg barnehage og Jakobsli barnehage i Trondheim kommune i 17 år
Høyskolen i Nord Trøndelig - barnehagelærerutdanningen
Dronning Mauds Minne Barnehagelærerutdanning
Sped og småbarnsnettverket ved RPBU sør/ øst

Interesseområde:
Psykisk helse hos barn
Relasjon mellom barn og voksne
Tilkytning
Foreldrenes indre arbeidsmodeller om sitt barn
Observasjon av samspill mellom barn og voksne

Forskning:
Barn i Midt-Norge - psykisk helse i barnehagen - en studie og kompetansehevingspakke for ansatte i barnehagene i Steinkjer kommune, Klæbu kommune og Volda kommune 2011 - 2018. https://www.ntnu.no/rkbu/barnimidtnorge 
Trygg før 3 - en studie om kvalitet i barnehagen i samarbeid med Melhus kommune, Stjørdal kommune og Orkdal kommune. Dette er et samarbeid med RBUP og BI.  https://www.ntnu.no/rkbu/trygg-for-3

 

Undervisning:
Master ved RKBU
Undervisning/ fagdager til ansatte i barnehagene
Reliabel koder i Working Model Of Child Interview (C.Zeanah), Emotional Availability (Z. Biringen) (2019) og The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) (Pianta mfl) (2020)