Arrangement og kurs

Arrangement og kurs

– Undervisning, seminar og konferansar

Ei jente i klatrestativ

Undervisning, arrangement_txt

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) tilbyr undervisning, kurs, seminar og konferanser for deg som arbeider med barn og unge.

Undervisning

Studier ved Institutt for psykisk helse, NTNU

Mini calevent portlet

Kva skjer?

Årlege arrangement

Årlege arrangement

Kurs og kompetanse

Kurs og kompetanse

Kunnskap om barn - fagleg støtte for deg som jobbar med den psykiske helsa til barn og unge

Kurskalender - Kunnskapombarn.no

Søk kunnskap og ressurser om barn og unge - Kunnskapombarn.no
Kunnskapombarn.no - Nettstedet for de fire regionale kunnskapsentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern
19 okt 2023

Kontakt

Kontakt

Marit By Rise  Marit By Rise, Senterleiar

   kontakt@rkbu.ntnu.no

  Tilsette

   Om oss

Adresse

RKBU Midt-Noreg, NTNU Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Førespurnader og spørsmål

  Førespurnad om studiar

  Søk faglege råd og støtte

RKBU i media

Vil du abonnére på vårt nyhetsbrev?

Sosiale medier RKBU