Offentlig journal

Offentlig journal

Denne tjenesten inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra postjournal. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige.
Mer informasjon om innsynsforespørsler og bestilling av dokument

NTNU har egen arkivdel for personalmapper. Denne arkivdelen publiseres ikke på offentlig journal.

Journalene publiseres fortløpende, men med inntil tre dagers forsinkelse.

Elektronisk postjournal

 

 

Saker behandlet av styret

Saker behandlet av styret

For tilgang til saker behandlet av universitetsstyret, se NTNUs styre