Fagmiljø og ekspertise

Kontakt med fagmiljø og ekspertise

Forskere i laboratorium

Har du utfordringer som krever faglig spisskompetanse? NTNU har over 5000 faglig ansatte (årsverk) innen teknologi, naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomisk-administrative fag, medisin og helsefag, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. 

Ekspertise

Kjøp av laboratorietjenester

NTNU forvalter over 100 små og store laboratorier, alene eller i samarbeid med SINTEF. Bedrifter og andre kan kjøpe laboratorietjenester. Ta kontakt for avtale med det enkelte laboratorium.

Kontakt fagmiljøene

Det meste av samarbeid med NTNU er forankret i fagmiljøene ved de enkelte institutt og fakultet. Fagmiljøene har mye kunnskap om hvordan et samarbeid kan gi faglig utbytte for alle parter. Flere fakulteter har egne innovasjonsledere.

Forskningssentre

Det er mye samarbeid gjennom forskningssentrene NTNU leder og deltar i.

Spør en ekspert

På NTNU finner du eksperter som kan svare på spørsmål innen mange ulike forskningsområder.


Her finner du en oversikt over NTNUs økosystem for innovasjon og nyskaping.

Møteplasser

Møteplasser

Årlig arrangeres mange konferanser og seminarer i regi av NTNU. Dette er gode arenaer for å bli kjent med fagmiljø og forskningsaktiviteter. Arrangementene bidrar til å knytte akademia og næringsliv tettere sammen, og er ofte utgangspunkt for nye og spennende samarbeid.

Trondheim Tech Port

Jobber for å skape gode relasjoner mellom akademia og næringsliv. I tillegg til den årlige Technoport-konferansen arrangerer foreningen mange mindre arrangement og møteplasser for studenter, forskere, startups og etablert næringsliv. Technoport er et partnerskap mellom NTNU, næringsliv og offentlige aktører.

NTNU Alumni

Nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte. NTNU Alumni tjener som møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv.

Ocean Week

Årlig konferanse for industri, forskere og studenter innen marin og maritim sektor. Konferansen tar for seg siste fremskritt innen forskning og teknologi, og hvilke muligheter det gir for fremtiden.


Følg også med på NTNUs arrangementskalender

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major epresenterer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.