Kontakt med fagmiljø og ekspertise

Forskere i laboratorium

Har du utfordringer som krever faglig spisskompetanse? Ønsker du å kjøpe laboratorietjenester? NTNU har 120 laboratorier og over 4000 faglig ansatte innen teknologi, naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomisk-administrative fag, medisin og helsefag, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Spør en ekspert

På NTNU finner du eksperter som kan svare på spørsmål innen mange ulike forskningsområder.

Finn ekspert eller tema i ekspertlisten


Kjøp av laboratorietjenester

NTNU forvalter over 120 små og store laboratorier, alene eller i samarbeid med SINTEF. Bedrifter og andre kan kjøpe laboratorietjenester. Ta kontakt for avtale med det enkelte laboratorium.

Oversikt over laboratorier og kontaktinformasjon


Kontakt fagmiljøene

Det meste av samarbeid med NTNU er forankret i fagmiljøene ved de enkelte institutt og fakultet. Fagmiljøene har mye kunnskap om hvordan et samarbeid kan gi faglig utbytte for alle parter.

Kontakt fagmiljø som er av interesse


Møteplasser

Årlig arrangeres mange konferanser og seminarer i regi av NTNU. Dette er gode arenaer for å bli kjent med fagmiljø og forskningsaktiviteter. Arrangementene bidrar til å knytte akademia og næringsliv tettere sammen, og er ofte utgangspunkt for nye og spennende samarbeid.

Technoport

Jobber for å skape gode relasjoner mellom akademia og næringsliv. I tillegg til den årlige Technoport-konferansen arrangerer foreningen mange mindre arrangement og møteplasser for studenter, forskere, startups og etablert næringsliv. Technoport er et partnerskap mellom NTNU, næringsliv og offentlige aktører.

NTNU Alumni

Nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte. NTNU Alumni tjener som møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv.

Ocean Technology Week

Årlig konferanse for industri, forskere og studenter innen marin og maritim sektor. Konferansen tar for seg siste fremskritt innen forskning og teknologi, og hvilke muligheter det gir for fremtiden.


Følg også med på NTNUs arrangementskalender

 


Prorektor for nyskaping

Toril A. Nagelhus Hernes

Viserektor i Gjøvik

Jørn Wroldsen

Viserektor i Ålesund

Annik Magerholm Fet


Kontakt

om nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid:

 

Kontakt

– om nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid: