Arbeidspakke 3: Helsekulturpedagogen

Arbeidspakke 3: Helsekulturpedagogen

Arbeidspakke 3 (AP3) omhandler hvordan kunstfaglig arbeid kan fostre menneskers livskvalitet, mestringsopplevelser og individuelt og sosialt velvære.

Kulturskolens samlede portefølje inkluderer samarbeid med helsesektor, der kulturskolens ansatte kan ha oppgaver i sykehus, bo- og omsorgssentre, barnevern og i fysiske og psykiske helsetilbud i kommunene. Deltakelse i sang og musikk kan styrke velvære, opplevelser av mening og mestring. Likevel er helse i liten grad fokusert i kunstfaglige utdanninger som kvalifiserer kulturskolelærere, likeledes kunstfag innenfor helseutdanninger.  AP3 vil styrke helsekulturpedagogisk arbeidskompetanse for å møte behov i morgendagens kulturskole, skole og helse- og omsorgssektor.

Arbeidspakke 3 i prosjektet Universitetskulturskolen vil:

  • Bygge bro mellom høyere kunstfaglig utdanning, lærerutdanning og helseutdanning, og styrke arbeidsrelevans i utdanninger som reelt også kvalifiserer helsekulturpedagoger til skole og samfunn.
  • Utvikle og prøve ut nye læringsarenaer og undervisningsformer for kulturhelsepedagogisk arbeid i og rundt kulturskolen. 
  • Sette søkelys på fysisk og psykisk helse i musikerutdanninger, der prestasjonspress og belastningsskader er en utfordring.

Arbeidspakken vil benytte gjennomgående kreative og skapende læringsaktiviteter, som omhandler improvisasjon, komposisjon og formidling i og på tvers av kunstfag som musikk, dans og drama. Pakken bygger på NTNU-studiet ‘musikkbasert miljøbehandling’ ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), samt på musikk og musikkpedagogiske emner ved Institutt for musikk (IMU) og institutt for lærerutdanning (ILU). Musikkbasert miljøbehandling involverer å undersøke hvordan lydmiljøet har betydning for menneskers kropp og sinn.

Sentrale aktører i arbeidspakken er studenter og ansatte ved ILU, IMU og MH, samt ansatte ved Trondheim kulturskole.  Forsknings- og utviklingspar vil undersøke, dokumentere og skrive om arbeidet som gjøres, publisere fagartikler og vitenskapelige/kunstneriske artikler, samt delta i kunnskapsdeling og videreføring av prosjektet.

Arbeidspakke 3 følges av forskningsgruppen Kunstfag, kultur og livsmestring.

Oversikt over prosjektmedlemmer i arbeidspakke 3